Kuka voi tulla kalastajaksi?

Vastaamme nyt kysymykseen: josta voi tulla kalastaja? Voimassa olevien määräysten mukaan (Sisävesikalastuslaki; Amatöörikalastuksen säännöt) henkilö voi kalastaa, joka on päättynyt 16 vuotta ja hänellä on kalastuslisenssi. Nuoret jopa vuosia 16 on vapautettu kalastuslisenssin saamisvelvollisuudesta, se voi kuitenkin kalastaa vain kortin haltijan valvonnassa. Kalastuskortit myönnetään (läpäissyt asianomaisen kokeen) PZW: n hallitukset. Ne valtuuttavat sinut harrastamaan amatöörikalastusta, mutta ne eivät riitä, kalastaa vapaasti. Kalastajalla on oltava myös kyseisen veden omistajan tai vuokralaisen myöntämä kalastuslupa. Virtaavien vesien omistaja, ts.. useimmat joet, padonsäiliöt ja järvien osat ovat PZW. Jos aiot kalastaa valtion kalanviljelylaitosten vesillä - ja nämä ovat enimmäkseen järviä -, sinun on lisäksi ostettava lupa. Merivesillä kalastavien kalastajien on ostettava erityislupa asianomaisesta merenkulkutoimistosta.

Perusasiakirja, kalastajan on noudatettava Amatöörikalastuksen sääntöjä.

Lainaan Puolassa voimassa olevia säännöksiä, jotka koskevat mittoja ja suoja-aikoja sekä päivittäisiä saalisrajoituksia yksittäisille kalalajeille.

 

Amatöörikalojen pyytämistä koskevat säännöt

Minä. PÄÄSY

Amatöörikalojen pyytämistä koskevat säännöt, jäljempänä asetukset, on joukko sääntöjä kalastuksen ja ihtyofaunan suojelun periaatteista. Sääntöjen säännöksiä sovelletaan kaikkiin kalastajiin Puolan onkijaliiton käyttämillä vesillä (PZW), molemmat assosioituneet unionissa, sekä assosioitumattomat Puolan kansalaiset ja ulkomaalaiset. PZW: n vesillä amatöörikalastus on sallittua kalastuksen haltijan suostumuksella. Amatöörikalastusta keihällä voi harjoittaa keihäkalastuskortilla ja asianmukaisella luvalla.

II. PZW-VEDEN KALASTUKSEN OIKEUDET

1. Puolan kalastajayhdistyksen jäsenillä ja muilla kuin Puolan kalastajayhdistyksen jäsenillä on oikeus kalastaa Puolan kalastajayhdistyksen käyttämillä vesillä, kalastuslisenssillä, noudattaen näissä säännöissä vahvistettuja periaatteita, saatuaan kalastusluvan.

2. Kalastuskorttien myöntämistä koskevista säännöistä säädetään Lain säännöksissä 18 huhtikuu 1985 r. sisävesikalastuksesta, sellaisena kuin se on muutettuna.

3. Henkilöt, jotka ovat kalastaneet (mukaan lukien), on vapautettu kalastuslisenssin saamisvelvollisuudesta 14 vuotta ja Puolassa väliaikaisesti oleskelevat ulkomaalaiset.

4. Onkijalla on oikeus kalastaa itsenäisesti, jonka hän valmistui 14 vuotta, tämän kanssa, että nuoriso 16 vuotta vanha, ei saa kalastaa yöllä ilman huoltajan valvontaa.

5. PZW: n jäsen vuosia 14 saa kalastaa seuraavin rajoituksin: oman kalastuksensa sisällä, määrän ja painorajan mukaan, vain aikuisen hoidossa, kalastuslisenssillä.

6. Nuoret, jotka eivät ole liittyneet PZW: hen, iältään enintään 14 vuotiaalla on oikeus kalastaa:

a) vain valvonnassa ja valvonnassa, aikuisen sijainti ja päivittäinen saalisraja, kalastuslisenssillä – float-menetelmä

kaksi ihmistä saa kalastaa, kukin yhtä sauvaa varten. Aseman ja rajan asettaminen kahden ihmisen saataville sulkee ohjaajan pois kalastamasta yhdellä vivulla.

b) vain hoidon alaisuudessa, oikeuksien ja päivittäisen saalisrajan rajoissa, aikuinen, kalastuslisenssillä, kehräämällä ja perhokalastuksella. Valtuuksien siirto ei estä holhoojaa kalastamasta yhtä onkkia.

7. Muutaman vuotiaiden nuorten ryhmien kalastus on sallittua 14, huoltajan valvonnassa, jolla on asianmukaiset ja kalastajan myöntämät luvat. Jokainen ryhmäryhmä saa kalastaa vain yhdellä sauvalla, oikeuksilla omaan asemaansa ja PZW: n jäsenen päivittäiseen saalisrajaan.

III. PZW-VESISSA KALASTAN TEHTÄVÄT

1. Kalastuksen aikana kalastajalla on oltava: kalastuslisenssi, kalastajan haltijan myöntämä lupa ja muut luvan myöntäjän vaatimat asiakirjat.

2. Ennen kalastusta, kalastajan on perustettava, kenelle hänen valitsemansa kalastus kuuluu ja onko olemassa muita rajoituksia, lukuun ottamatta näitä säännöksiä.

3. Tällä kalastajalla on etusija, kun hän valitsee ja ottaa paikkansa kalastuksessa, jotka tulivat heidän luokseen aiemmin. Asemia ottaessaan kalastajien tulisi pitää sopivat etäisyydet keskenään, vahvistetaan V luvussa.. Asetuksista. Näitä välejä voidaan lyhentää vain onkijan suostumuksella, kuka aiemmin oli miehittänyt tehtävän.

4. Vavat on kalastuksen aikana oltava käyttäjän jatkuvassa valvonnassa.

5. Onkijalla on oltava laite koukkujen poistamiseksi kalojen suusta. Koukusta tulevat kalat tulee vapauttaa erittäin varovasti.

6. Kalastajan on pidettävä ranta säteellä puhtaana 5 m päässä kalastusasemastasi, kunnosta riippumatta, jonka hän löysi ennen kalastuksen alkua.

7. Onkijan velvollisuus on lähteä kalastuksesta, jos siellä järjestetään urheilukilpailuja, suorittanut valvontasaaliita tai uudelleenvarastointia. Kilpailun järjestäjällä on oltava kirjallinen kalastuslupa.

8. Jos havaitaan vesien pilaantumista tai sen vaikutuksia, kuten esimerkiksi. Kala kuollut, veden värimuutos, öljy tahroja, luonnoton haju, Kalastajan tulee välittömästi ilmoittaa lähimmän PZW-ympyrän tai piirin johtajalle, poliisi tai lähin julkishallintoelin.

9. Jos onkija saa kiinni merkittävän kalan, on lähetettävä PZW-piirihallitukselle, jonka alueella se on kiinni, leima ja muutama vaaka otettu pois

kalan sivun yläpuolella, antamalla lajinsa samaan aikaan, pituus ja paino sekä saalispaikka ja -päivä.

IV. KALASTUKSEN PERIAATTEET

1. Onki

Kalastajan on käytettävä sauvaa, joka koostuu vähintään pituisesta sauvasta 30 cm, johon päättynyt johto on kiinnitetty:

a / yksi koukku syötillä, tai

b / lentomenetelmässä, enintään kaksi koukkua, jokaisella on keinotekoinen syötti, jokaisessa koukussa voi olla enintään kaksi terää, jotka ovat siten erillään toisistaan, että ne eivät ulotu halkaisijaltaan ympyrän kehän ulkopuolelle 30 mm, tai

c / kehruu- ja uistelumenetelmissä, keinotekoinen syötti, jossa on enintään kaksi koukkua; koukussa voi olla enintään neljä terää, sijoitettu näin, että ne eivät ulotu halkaisijaltaan ympyrän kehän ulkopuolelle 30 mm.

d / kalastettaessa jäästä:

– yksi koukku syötillä, koukussa voi olla enintään kolme pistettä, sijoitettu näin, että ne eivät ulotu halkaisijaltaan ympyrän kehän ulkopuolelle 20 mm, tai

– keinotekoinen syötti, jossa on enintään kaksi koukkua, jokaisessa koukussa voi olla enintään kolme terää, sijoitettu näin, että ne eivät ulotu halkaisijaltaan ympyrän kehän ulkopuolelle 20 mm.

2. Vieheet

a / Voidaan käyttää syötteinä:

– luonnolliset syötit: eläin ja vihannes,

– keinotekoiset uistimet.

b / Hakeminen on kielletty, syötteinä / pohjamaali /:

– suojeltuja eläimiä ja kasveja,

– IV luvussa luetellut kalat ja ravut, kohta. 3.7.,

– ikry.

c / Luonnolliset eläinsyötit ovat eläviä tai kuolleita organismeja, ja niiden osat. Kun käytetään kalaa syöttiä, Ainoastaan ​​kaloja, joiden mitat tai jotka eivät sisälly suojeluulottuvuuteen eivätkä säilytysaikaan, saa käyttää.

d / Luonnolliset kasvien syötit ovat kasveja, niiden osat ja valmisteet niitä varten / esimerkiksi.. kakut ja pastat /. Sopimuksessa nämä uistimet sisältävät myös juustoa.

e / Keinotekoiset syötit ovat joukko uistimia, jotka on valmistettu erilaisista luonnon- tai keinotekoisista materiaaleista. Nämä uistimet voidaan varustaa enintään kahdella koukulla, joiden teräväli ei ole suurempi kuin keinotekoisen syötin leveys / suvaitsevaisuutta 2 mm /.

3. Kalastus

3.1. Voit kalastaa 24 tuntia vuorokaudessa PZW: n käyttämillä vesillä, taimenen ja harjuksen maata lukuun ottamatta / lueteltu erillisessä PZW-oppaassa /, missä saa kalastaa vain aamusta iltaan, eli tunnin. ennen auringonnousua ja 1 klo. auringonlaskun jälkeen.

3.2. Kalastus on kielletty heille määrätyinä aikoina ja merkittyissä suoja-alueilla, kuten kutualueet, tuolit, talvialueet, kuningattaren solut. Suoja- ja lisääntymisalueilla on kiellettyä kalaa.

3.3. Kalastajan on noudatettava päivittäisiä saalisrajoituksia.

3.4. Lisäksi onkija ei ole sallittua:

a / varastoi ja ota kalat niiden suojakoon alle,

b / myy pyydettyä kalaa,

c / jaa pyydetyt kalat kalastukseen,

d / saalis kalaa alle 50 m päässä: padot, lima, Tam, patoja ja muita vettä vaimentavia laitteita sekä kalakäyntejä. Tämä kielto ei koske hydroteknisiä rakenteita, joita käytetään kallioiden tai pohjan säätämiseen, esimerkiksi.. ostrogi, pohjanauhat ja kynnysarvot,

e / saalis kalaa alle 50 metrin päässä sijoitetuista ja merkittyistä verkoista ja muista pyydyksistä,

f / kiinni menetelmä “leikkuri”

g / rakenna kalastuslaiturit ja seisontapaikat ilman veden käyttäjän suostumusta,

h / kalat rekisteröimättömistä ja merkitsemättömistä kelluvista varusteista voimassa olevien määräysten mukaisesti,

ja / tai käytä keinovaloa, käytetään paikantamaan tai houkuttelemaan kaloja, j / ankkuriveneet ja kalat merkittyillä vesiväylillä, k / kalastus silloista,

l / katkaise kalojen päät ja hännät ennen kalastuksen päättymistä.

3.5. Kalat kiinni (lukuun ottamatta lohia ja harjusta) saa säilyttää elävinä vain pehmeistä langoista tehdyissä verkoissa, venytetty jäykillä vanteilla tai erikoistuneissa karppupusseissa. Verkkoissa ei

voit varastoida enemmän kaloja kuin päivittäiset rajoitukset.

a) keräämiseen tarkoitetut lohikalat ja harjukset on lopetettava heti saaliiden jälkeen,

b / jokaisen onkijan on pidettävä kiinni saamansa kalat erikseen.

3.6. Alamittaisten tai suojattujen kalojen on oltava ehdottomasti, päästetään varovasti veteen.

3.7. Raita rapuja, signaali rapuja ja ruoho kaloja, sonni isoäiti, tsebaczek amurski, eikä mustaa monniä saatuaan kiinni, sitä ei voida päästää kalastukseen, jossa he olivat kiinni, eikä muille vesille.

3.8. Luonnollisilla syötillä kalastettaessa on kiellettyä käyttää spinning- tai perhokalastusta samanaikaisesti.

3.9. Kalastuksen haltija voi rajoittaa tai kieltää pohja syöttien käytön tietyssä kalastuksessa.

3.10. Se on sallittua, kalastusvaiheessa ja -aikana, kalan hankkiminen syöttiä varten uistimella. Uistinverkon pinta-ala on enintään 1 m x 1 m, ja verkon silmäkoko ei saa olla pienempi kuin 5 mm.

3.11. Syöttiä varten tarkoitettuja kaloja saa tuoda vain vesille, josta ne on saatu – kohdassa lueteltuja lajeja lukuun ottamatta 3.7. Syöttiä varten tarkoitetut kalat, elossa ne voidaan varastoida säiliöön, joka varmistaa heidän hyvinvoinnin, tai verkkoon, kuten kohdassa 3.5.

V. SALLITUT KALASTUSMENETELMÄT 1. Pohja-float-menetelmä

1.1. Kalastus pohja-float-menetelmällä on sallittua samanaikaisesti kahden sauvan kanssa, kukin siima päättyi yhdellä koukulla luonnollisella syötillä.

1.2. Kalastuslisenssinhaltija voi määritellä sallitun määrän syöttejä tietyssä kalastuksessa.

1.3. Onkija, joka käyttää tätä menetelmää kalojen saamiseksi, on velvollinen pitämään seuraavat vähimmäisetäisyydet muista kalastajista:

a / kalastettaessa rannalta – 10 m,

b / veneiden tai kahlaamisen välillä – 25 m,

c / veneen välillä, ja kalastajat – 50 m.

2. Metoda spinningowa

2.1.Kalastus kehruumenetelmällä on sallittua yhdellä sauvalla, pidetään kädessä, yhdellä keinotekoisella syötillä päättyneellä siimalla, aseistettuna enintään kahdella koukulla. Linkoamisen aikana ei ole sallittua käyttää muita linjalle asennettuja puremamittareita.

2.2. Onkija, joka käyttää tätä menetelmää kalojen saamiseksi, on velvollinen pitämään seuraavat vähimmäisetäisyydet muista kalastajista:

a / kalastettaessa rannalta tai kahlaamalla – 25 m,

b / kalastus veneestä – 50 m.

3. Uistelu menetelmä

3.1. Uistelumenetelmällä kalastaminen on sallittua vain yhdellä vavat, päättyi siimalla yhdellä keinotekoisella syötillä, aseistettuna enintään kahdella koukulla, moottorin takana, purjeet tai ihmisen lihasten voima aluksella. Luonnon syöttien vetäminen tällä tavalla on kielletty.

3.2. Tätä menetelmää käytettäessä kalastajan on pidettävä vähimmäisetäisyys 50 m päässä muista onkijoista.

4. Perhomenetelmä

4.1. Perhokalastus on sallittu yhdellä vivulla, pidetään kädessä, varustettu kelalla, jossa on liikkuva kela ja kärpässiima, päättyi korkeintaan kahdella koukulla, jokaisella on keinotekoinen syötti – jokaisessa koukussa voi olla enintään kaksi terää, sijoitettu näin, että ne eivät ulotu halkaisijaltaan ympyrän kehän ulkopuolelle 30 mm.

Muita linjoja kuin perhosiima tässä menetelmässä voidaan käyttää vain johtajien sitomiseen, jonka pituus ei voi olla yli kaksinkertainen käytetyn tangon pituuteen ja kärpässiiman tukena. Lisälaitetta ei saa käyttää perhotankoon, ulkoinen kuormitus johtoon ja johtoon, ja vesipallon ja muiden sen korvikkeiden käyttö on kielletty.

4.2. Tätä menetelmää käyttäessään kalastajan on pidettävä vähimmäisetäisyydet muista kalastajista;

a / rannalta tai kahluusta – 25 m, b / veneestä – 50 m.

5. Jäämenetelmä

5.1. Pilkkiminen keinotekoisella syötillä – muu kuin Mormyshka – yksi onki sallittu, ja kalastettaessa luonnollisella syötillä tai mormyshkalla kahdella vivulla. Syöttiä pidetään mormyshkana, yhden kappaleen muodossa –

mikä tahansa muoto ja väri, joiden pituus on enintään 15 mm, valettu tai juotettu yksiteräinen koukku.

5.2. Jään reikien tulee olla halkaisijaltaan enintään 20 cm, ja niiden välillä pitää olla vähintään 1 m.

5.3.On kiellettyä kalastaa yöllä, ts.. hämärästä aamunkoittoon.

5.4. Kalat kiinni, keräykseen tarkoitetut eläimet olisi lopetettava heti saaliiden jälkeen. Tapetut kalat tulisi pitää astioissa.

5.5. Tätä menetelmää käytettäessä kalastajan on pidettävä vähimmäisetäisyys 10 m päässä muista onkijoista.

5.6. Kuolleiden ja elävien kalojen käyttö on kielletty, syötinä.

ME. KALAN SUOJELU

1. Kalan suojaava ulottuvuus on pituus pään alusta hännän etäisimpään päähän.

2. Seuraavat kalojen suojamitat ovat voimassa:

– haluaa 40 cm,

– brzana tehdä 40 cm,

– varma 30 cm,

– Tonavan lohi 70 cm,

– mene 25 cm,

– poikkisuojus 15 cm,

– karppi 30 cm / ei koske jokia /,

– pulla siihen 25 cm,

– lin 25 cm,

– harjus 30 cm,

– lohi 35 cm,

– made:

a) Odra-joessa Warta-joen suulta, merivesien rajalle 30 cm;

b) muilla vesillä 25 cm;

– ahven 15 cm / paitsi taimen- ja harjusmaiden vesijärjestelmäoppaassa mainitut vedet /,

– ruskea taimen 30 cm,

– strut 25 cm,

– hauki ahvenelle 50 cm,

– sapa tehdä 25 cm,

– sieja tehdä 35 cm,

– siika 18 cm,

– summa tehdä 70 cm,

– hauki 50 cm,

– possu 25 cm,

– meritaimenta 35 cm,

– järvitaimenen 50 cm,

– ankeriasta 60 cm,

– inhoaa 15 cm.

3. Seuraavat kalojen säilytysajat vahvistetaan:

– asp 1 Tammikuu - 30 huhtikuu,

– nopeasti 1 Tammikuu - 30 Kesäkuu,

– nopea ja nopea carpacka alkaen 1 Tammikuu - 31 joulukuussa,

– varma:

a / Vistula - joessa Włocławekin padolta sen suulle 1 Syyskuu - 30 marraskuu;

b / Veiksel-joessa Włocławekin padon yläpuolella ja muissa jokissa 1 Tammikuu - 30 Kesäkuu;

– Tonavan lohi 1 merkitty 31 saattaa,

– harjus alkaen 1 merkitty 31 saattaa,

– lohi:

a / Veiksel-joessa ja sen sivujoissa Włocławekin padon yläpuolella 1 Lokakuu - 31 joulukuussa, loppuvuoden aikana kalastus torstaisin on kielletty, Perjantaisin, Lauantaisin ja sunnuntaisin;

b / Veikseljoen osalla Włocławekin padolta sen suulle 1 Joulukuusta helmikuun loppuun; alkaen 1 merkitty 31 Kalastus perjantaisin on kielletty elokuussa, Lauantaisin ja sunnuntaisin;

c / muissa jokissa alkaen 1 Lokakuu - 31 joulukuussa;

– burbot alkaen 1 Joulukuusta helmikuun loppuun,

– Taimen:

a / Veiksel-joessa ja sen sivujoissa lähteistään San-joen suulle, San-joessa ja sen sivujoissa sekä Odra-joessa ja sen sivujoissa Tšekin tasavallan valtion rajalta Bystrzyca-joen suulle ja Bystrzyca-joella ja sen sivujoilla 1 Syyskuu - 31 tammikuu;

b / muilla vesillä 1 Syyskuu - 31 joulukuussa;

– valkaisee 1 Lokakuu - 31 joulukuussa,

– sielawa 1 Lokakuu - 31 joulukuussa,

– kuha alkaen 1 Tammikuu - 31 saattaa,

– hengitys 1 Huhtikuu - 31 saattaa,

– summa:

a / Odra - joessa Warta - joen suulta meriveden rajalle 1 Joulukuu - 31 saattaa;

b / muilla vesillä 1 Marraskuu - 30 Kesäkuu;

– hauki 1 Tammikuu - 30 huhtikuu,

– possu alkaen 1 Tammikuu - 15 saattaa,

– meritaimen:

a / Veiksel-joessa ja sen sivujoissa Włocławekin padon yläpuolella 1 Lokakuu - 31 joulukuussa; loppuvuoden aikana kalastus torstaisin on kielletty, Perjantaisin, Lauantaisin ja sunnuntaisin;

b / Veikseljoen osalla Włocławekin padolta sen suulle 1 Joulukuusta helmikuun loppuun; alkaen 1 merkitty 31 Kalastus perjantaisin on kielletty elokuussa, Lauantaisin ja sunnuntaisin;

c / muissa jokissa alkaen 1 Lokakuu - 31 joulukuussa;

– järvitaimen alkaen 1 Syyskuu - 31 tammikuu,

– ankeriasta 15 Kesäkuu - 15 heinäkuu.

4. Jos tietyn kalalajin suoja-ajan ensimmäinen tai viimeinen päivä kuuluu yleiseen vapaapäivään, suoja-aika lyhenee tähän päivään mennessä. Ei koske ankeriaita ja sampia.

5. Seuraavien lailla suojattujen kalalajien ja nyrkkien onkiminen kielletty:

– alosa,

– musta täplä,

– isoäiti,

– hiekkakakku,

– nopeasti,

– ciosa,

– päiväkirja,

– raita härkäpää,

– valkoinen evä sonni,

– piniformes – kaikki tyylilajit,

– jesiotr ostronosy, läntisampi,

– valkoinen evä makkara,

– Kesslerin makkaraa,

– vuohet – kaikki tyylilajit,

– aisankannattaja kanat,

– minogi – kaikki tyylilajit,

– rupinen,

– päästäinen,

– kurkistaja,

– piikki,

– rukousnauha,

– strzebla błotna,

– lipsahdus,

– pitkä mittanauha.

6. Amatööri ei voi tarttua rapuihin ja jaloihin.

7. Kalastuksesta otettavien kalojen määrälle asetetaan seuraavat rajoitukset:

7.1. Viikon aikana / maanantaista sunnuntaihin /:

– huchen 1 kpl.

7.2. Päivän aikana / tunteina. 0.00 – 24.00 /

– summa 1 kpl.

– järvitaimen, meritaimen, lohi, kuha, hauki, solmio, asp, /yhdessä/ 2 kpl.

– harjus, Taimen, /yhdessä/ 3 kpl.

– nopeasti 3 kpl.

– karppi 3 kpl.

– suutari 4 kpl.

– varma 5 kpl.

– ankerias 2 kpl.

Edellä mainittujen lajien kalastuksesta pyydettyjen ja otettujen kalojen kokonaismäärä ei saa ylittää 10 kpl. päivän aikana.

8. Kalastusalueilta on sallittua ottaa muiden kuin edellä mainittujen lajien kaloja, määrinä, jotka eivät ylitä 5 kg päivässä.

9. Saalisrajoituksia ei sovelleta ruohokarpiin, hopeakarppi, nuuka, hopeinen ristikarppi, lahna, kirjolohi ja kevätforelli sekä IV luvussa luetellut kalalajit, kohta. 3.7.

10. Kalastusta kalastuskilpailuissa säännellään erillisillä säännöksillä “Kalastusurheilun järjestämisen säännöt”.

11. Perustelluissa tapauksissa kalastuksen haltijalla on oikeus kiristää tai pehmentää mittoja, säilytysjaksot ja kalojen määritysrajat. Näiden vaatimusten lieventäminen ei saa rikkoa sisävesikalastuslain ja sen perusteella annettujen määräysten säännöksiä.

VII. PAZW-VESIEN TAPAIDEN VALVONTA JA VASTUU

1. Kalan pyytävän onkijan on alistuttava Kalifornian suorittamaan tarkastukseen

a / Poliisit, b / Valtion kalastusvartioston vartijat, c / yhteisön kalastuksenvartijan vartijat, d / PZW Property Protection Guardin vartijat, Valtion metsästyskaartin vartijat, f / metsävartijat,

g / Kansallisen ja maisemapuiston vartijoiden vartijat, h / Rajavartiolaitoksen virkamiehet,

minä / oikeus kalastukseen, käyttämissään vesissä.

2. Kalastaja on velvollinen valvovan osapuolen pyynnöstä: näytä asiakirjat, kalastusvälineet, pyydetty kala ja syötti.

3. Jos kalastaja rikkoo näitä sääntöjä, seurauksena on sisävesikalastuslaki ja PZW: n perussääntö..

VIII. LOPPUTIEDOT

1. Puolan onkijaseuran perussäännön määräyksiä sovelletaan näiden sääntöjen soveltamisalaan kuuluviin asioihin, sekä yleisesti sovellettava laki, mukaan lukien:

– Vesilaki,

– Ympäristönsuojelulaki,

– Sisävesikalastuslaki,

– Yhdistyslaki,

– Laki metsistä,

– Luonnonsuojelulaki,

– Eläinsuojelulaki,

– Ympäristöministerin asetus eläinlajien suojelusta,

– Ympäristöministerin asetus kasvilajien suojelusta,

– Maatalouden ja maaseudun kehittämisen ministerin määräykset kalojen pyytämisestä ja kasvatusolosuhteista, muiden vedessä elävien organismien jalostaminen ja saaminen,

(sellaisena kuin se on muutettuna).

Määräykset tulevat voimaan sinä päivänä 1 tammikuu 2016 r., päätöslauselman nro 74 Puolan kalastajayhdistyksen päähallituksesta 28.03.2015 r.

 

 

Arvioi artikkeli