Kraina leszcza

Kraina leszcza

Dolne partie rzek nizinnych odpowiadają wyznacznikom krainy leszcza. Wody tego pasma są spokojne, mają bardzo muły spadek (do 1-2‰), są przestronne i głębokie. Przy nieznacznym spadku i znacznym nanoszeniu namułu z otoczenia ich dno jest przeważnie miękkie, muliste. Temperatura wody w lecie jest dość wysoka, bilans tlenowy bardzo niezrównoważony, co odpowiada tylko najodporniejszym gatunkom ryb. Ze względu na naturalną żyzność oceniamy te wody bardzo wysoko.

Do najbardziej typowych ryb krainy leszcza zaliczamy: karpia, lina, leszcza, suma, szczupaka, sandacza, płoć, wzdręgę, karasia, jazia a także klenia i świnkę. Często pojawia się tutaj brzana, lecz tylko na odcinkach o twardszym dnie.

Przy ujściu rzek do morza tworzy się kraina wód słonawach (zwana krainą stynki lub krainą jazgarza i płastugi.) charakteryzująca się zmieszaniem wód: morskiej i rzecznej. Ciekawie kształtuje się tutaj rybostan; jest bardzo zróżnicowany ponieważ spotykają się tu ryby słodkowodne (karp, szczupak, leszcz i inne) z niektórymi gatunkami morskimi.

Regulamin amatorskiego połowu ryb przywołuje także podział wód na dwie podstawowe kategorie:

– wody krainy pstrąga i lipienia; wymienione w odrębnym informatorze (w nim również ściśle określone są przynęty dozwolone na danym łowisku), wolno na nich wędkować wyłącznie jedną wędką w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu.

– wody nizinne; wędkarze mają prawo wędkowania na nich dwiema wędkami jednocześnie przez całą dobę.