Wody stojące

Wody stojące

Powszechna obecnie tendencja do przesuwania zainteresowań gospodarki rybnej z wód płynących na wody stojące jest po części koniecznością — pozwala wyeliminować ryzyko awarii ekologicznej, którą wody bieżące są …

Kraina leszcza

Kraina leszcza

Dolne partie rzek nizinnych odpowiadają wyznacznikom krainy leszcza. Wody tego pasma są spokojne, mają bardzo muły spadek (do 1-2‰), są przestronne i głębokie. Przy nieznacznym spadku i znacznym nanoszeniu namułu z otoczenia ich dno jest przeważnie miękkie, muliste. …

Kraina brzany

Kraina brzany

Na pograniczu stref podgórskiej i nizinnej zaczyna się w wodach rzek formować kraina brzany. Ciek charakteryzuje się jeszcze stale zróżnicowaniem i bogatą rzeźbą łożyska. Wartkie partie występują na przemian z dołami śródrzecznymi, powstają w ten sposób dobre warunki …

Kraina lipienia

Kraina lipienia

Wraz z przejściem z górskich do podgórskich okolic pstrągowa bystrzyny stają się powoli rzeczkami bardziej zasobnymi w wodę. Ich nurt stopniowo uspokaja się, skaliste odcinki zastępowane są przez partie bardziej spójne, o umiarkowanym szerokim nurcie. Lekko podnosi się …

Kraina pstrąga

Kraina pstrąga

Na charakter krainy pstrąga wpływają w decydującym stopniu warunki klimatyczne i spadek cieku; jej nieodłącznym atrybutem jest czysta, chłodna i dobrze nasycona tlenem woda. W naszych warunkach klimatycznych kraina pstrąga tworzy się przede wszystkim na terenach górskich i …