Tag Archives: wędkarstwo

Kołowrotek

Jeżeli posługujemy się zestawem z żyłką przymocowaną do szczytówki (powstaje w ten sposób rodzaj bata) kołowrotka oczywiście nie stosujemy. We wszystkich pozostałych przypadkach jest on niezbędny. Oto najważniejsze z zadań kołowrotka: – powinien mieścić dostateczny zapas żyłki (linki muchowej); przy tym jego konstrukcja powinna pozwalać na sprawne i szybkie wysuwanie czy popuszczanie żyłki (przy zarzucaniu… Read More »

Wędzisko – Wędka

Wędzisko Bez wędziska można by wprawdzie łowić ryby, ale jakoś nie bardzo potrafimy sobie wyobrazić wędkarza bez smukłego, sprężystego „kija” (poza tym używanie wędziska jest regulaminowym obowiązkiem). Wędzisko, oprócz tego, że jest reprezentacyjnym elementem wyposażenia, pełni wiele istotnych funkcji: umożliwia i ułatwia podanie przynęty na pożądaną odległość, ułatwia utrzymanie przynęty w wybranym miejscu, ułatwia zacięcie,… Read More »

Jak się wyekwipować

Stopniowe rozszerzanie się na rynku asortymentu artykułów wędkarskich przynosi zainteresowanym, obok zrozumiałej radości, także wiele nowych problemów. A przecież dobra orientacja w wielce zróżnicowanej ofercie sprzętu i wybór tylko tego, co jest rzeczywiście funkcjonalne i potrzebne, naprawdę nie jest błahostką. Jeszcze niedawno takich problemów nie mieliśmy i z tych 3-4 typów wędzisk, które czasem pojawiały… Read More »

Podstawy anatomii, morfologii i fizjologii ryb

W systematyce biologicznej ryby zalicza się do kręgowców. Z punktu widzenia ewolucji należą do najstarszych kręgowców — zaczęły rozwijać się już w sylurze i dewonie (paleozoik). Jednak dopiero w erze mezozoicznej pojawiły się pierwsze ryby kostnoszkieletowe, a jeszcze później, w trzeciorzędzie, ukształtowali się przodkowie dzisiejszych ryb. Ryby stanowią najliczniejszą grupę w obrębie kręgowców; na przykład… Read More »

Jeziora

Jeziora w skali światowej stanowią olbrzymi zasób wód. Zajmują około 1,8 % powierzchni ziemi, tj. około 2,5 mln km² i magazynują 1,17 x 105 km³ wody. Największą powierzchnię zajmuje Morze Kaspijskie (424 300 km², rok 1977), jest jednak stosunkowo płytkie (w ostatnim czasie jego powierzchnia raptownie się zmniejsza w wyniku mniejszego dopływu wody, zwiększa się… Read More »

Zbiorniki zaporowe

Straty w rybostanie, które nastąpiły w wyniku nadmiernego zanieczyszczenia cieków w pewnym stopniu rekompensuje budowa zbiorników. Szczególnie dzięki wyjątkowo rozpowszechnionej i coraz doskonalszej budowie zbiorników zaporowych, motywowanej przede wszystkim potrzebami gospodarki wodnej: koniecznością akumulacji dostatecznej ilości wody dla celów gospodarki, hydroenergetyki czy też dla ochrony przed powodziami itd. Wartość gospodarcza zbiorników zaporowych jest bardzo zróżnicowana,… Read More »

Małe zbiorniki wodne (retencyjne, melioracyjne)

Małe zbiorniki wodne (retencyjne, melioracyjne). Zbiorniki wodne są najżyźniejszymi wodami spośród wód stojących, chociaż ich produktywność zależy od planowego kształtowania rybostanu oraz – po części – od stosowania odpowiednich środków intensyfikujących. Od stawów karpiowych odróżniają się praktycznie tylko tym, że użytkowanie zbiornika podporządkowuje się przede wszystkim potrzebom gospodarki wodnej, dlatego też gospodarka rybna w tych… Read More »

Kanały melioracyjne

Kanały melioracyjne Kanały melioracyjne (odwadniające i nawadniające), nie są wodami stojącymi w znaczeniu dosłownym, ponieważ ich wzajemne połączenia tworzą swoistą sieć, przypominającą sieć rzeczną. Nie są one jednak narażone na zanieczyszczenia. Różnią się znacznie od wód płynących, dlatego też rozpatrywać je będziemy w kontekście grupy wód stojących. Przy gospodarczym użytkowaniu kanałów melioracyjnych należy mieć na… Read More »

Wyrobiska pożwirowe

Wyrobiska pożwirowe Do tej grupy wód stojących należą zbiorniki, które powstały, z reguły w terenie równinnym, po wybraniu żwiru lub innego kruszywa. Cechą charakterystyczną żwirowni jest to, że napełnia je tylko woda gruntowa. Charakter żwirowni z gospodarczego punktu widzenia jest bardzo różnorodny, bardzo zróżnicowana jest również ich wartość hodowlana. Do ich dodatnich cech zaliczyć można… Read More »

Starorzecza

Starorzecza mogą powstawać sztucznie w wyniku regulacji meandrujących cieków, mogą również powstawać naturalnie. Są częścią pierwotnego cieku, odizolowaną groblami od głównego łożyska, dlatego wypełnia je tylko woda gruntowa (z macierzystą rzeką tworzą „naczynia połączone”). W pierwszych latach po powstaniu ich rybostan jest identyczny z obsadą macierzystego cieku, są więc w nich reprezentowane różnorodne grupy ryb.… Read More »