Rzeka Pokrzywnica

Pokrzywnica, lewy dopływ Parsęty wraz ze swym prawym dopływem Ponik są chyba najpiękniejszymi ciekami całego dorzecza Parsęty. Pokrzywnica wypływa z małego jeziorka w pobliżu wsi Rybitwy, w okolicach Świdwina, a wpada do Parsęty w odległości około 4 km w górę rzeki od Karlina. Całkowita długość rzeki – 27 km, a powierzchnia dorzecza – 172 km2, średni spadek rzeki wynosi 2%.

W górnym biegu jest to bardzo wąska i uregulowana rzeczka. Dopiero w rejonie miejscowości Sławoborze rzeczkę zasilają dwa małe dopływy i rowy melioracyjne, nieco ją poszerzając i pogłębiając. Poniżej Sławoborza rzeczka wpływa w duży kompleks leśny i przeistacza się w piękną typową pstrągową rzekę. Prąd staje się szybszy, dno piaszczyste, żwirowate, a miejscami kamieniste. Woda w rzece bardzo czysta i chłodna. Brzegi porastają olchy, a w głębi lasu różne drzewa mieszane – zarówno liściaste, jak i iglaste. W nurcie rzeki leżą liczne powalane drzewa i duże głazy kamienne, stanowiące doskonałe kryjówki dla ryb. Głębokość rzeki do ujścia dopływu Ponik jest niewielka, można prawie wszędzie brodzić. Tylko w niektórych zakolach i pod karpami drzew są większe zagłębienia. Pokrzywnica słynie z licznych doskonałych tarlisk troci i pstrąga potokowego. Na długich odcinkach rzeki dno jej wyłożone jest grubym żwirem i kamieniami. Miejscowe duże spadki, silny prąd krystalicznie czystej wody stwarzają idealne warunki do rozwoju ikry ryb łososiowatych. Na tarliskach tych corocznie odbywa tarto troć z rzeki Parsęty. Niestety, kłusownictwo rybne, zwłaszcza w okresie wędrówki troci na tarło, jest tu nagminne. Wyrządza to ogromne straty w gospodarce i z tych względów powinno być ono zwalczane z całą surowością. Najpiękniejszy odcinek Pokrzywnicy, to jej bieg środkowy śródleśny. Zwłaszcza od połączenia się z potokiem Ponik rzeka jest prześliczna i dziewicza. Nigdzie nie ma osad ludzkich, ani nawet pojedynczych zabudowań. Kilkadziesiąt metrów poniżej ujścia potoku rzeka pędzi z hukiem pod wysokim mostem kolejowym. Dalej jeszcze przez około 2 km płynie przez pierwotny las i jest nieuregulowana. Prąd zmienny, miejscami bardzo szybki, głębokość rzeki zróżnicowana. Brzegi miejscami zabagnione, a tam, gdzie rzeka wżyna się głęboko w teren, brzegi są twardsze. Pod koniec odcinka leśnego rzeka meandruje i ma kilka głębszych dołów w zakolach. Następnie wypływa na dzikie łąki, gdzie widoczne są ślady starej regulacji rzeki. Ale i tu jest bardzo ciekawa. Spotykamy kilka kolejnych zakrętów i przewężeń o szalonym szybkim prądzie.

Z prawej strony wpada mały potok, na którym dawniej były wybudowane małe stawy, obecnie zrujnowane. Stopniowo las oddala się od brzegów i widoczny jest już tylko po lewej stronie rzeki. Za wsią Garnki rzeka jest nadal uregulowana i płynie przez moczary porośnięte dziką łąką i trzciną. Wpada do Parsęty około 3 km za wsią Garnki.

Ponik i Wilcza

Wilcza wypływa z obszarów leśnych na wschód od wsi Krzećko. Przed drogą asfaltową, łączącą Sławoborze z Białogardem, łączy się z małym dopływem bez nazwy i od tego miejsca przyjmuje nową nazwę geograficzną – Ponik. Za połączeniem rzeczka przelewa się przez kamienisty malowniczy wodospad. Następnie przepływa pod mostem na ww. drodze i płynie dalej przez obszar leśny do połączenia z Pokrzywnicą. Całkowita długość odcinka od drogi do ujścia do Pokrzywnicy wynosi ok. 4 km. Rzeka jest wąska o średniej szerokości 2-4 m i dość płytka. Miejscami ma jednak znaczne zagłębienia i liczne zakola, zamieszkałe przez pstrągi potokowe. W większych dołkach trafiają się też lipienie. W niektórych miejscach, zwłaszcza pod linią wysokiego napięcia, gdzie las jest wycięty, powalone drzewa leżą gęsto jedno obok drugiego w nurcie rzeki. Brzegi są na ogół bardzo bagniste i porośnięte drzewami i krzakami. Dno przeważnie piaszczyste, żwirowate, miejscami bagniste. Woda czysta, dobrze natleniona.

Ichtiofauna Pokrzywnicy, to głównie pstrąg potokowy, rzadziej tęczowy, lipień, troć (w okresie wędrówki), miętus, trafia się też szczupak. W dolnym biegu występują również ryby białe.

Najlepszy okres połowu na łowisku – wiosna od kwietnia do końca lata.

Zalecane metody połowu: odcinek górny i środkowy -spinning.
Odcinek dolny – spinning i sztuczna mucha.

Taktyka: połów w górę rzeki pod prąd.

Dorzecze zaliczone do wód krainy pstrąga i lipienia, obowiązują przynęty sztuczne oraz zakaz wędkowania przy użyciu spinningu od 1.09. do 31.01.

Dojazd na łowisko: drogą główną z miasta Sławoborze w kierunku na Białogard, za wsią Sidłowo po przekroczeniu mostków na potoku Ponik, jedziemy jeszcze kilkaset metrów dalej, po czym skręcamy w lewo w bitą leśną drogę, wiodącą do dwóch zakładów pozyskiwania kruszywa i dojeżdżamy w rejon połączenia Pokrzywnicy z potokiem Ponik, około 5 km od głównej drogi.

Zakwaterowanie: w hotelu w Białogardzie lub w hotelu Zakładów Drzewnych w Karlinie.