Fangst rovfisk

Fangst rovfisk

Fiske etter rovfisk er lite rovdyr fra en sportsfiskers synspunkt. Fordi spinning ikke er aktiv, men sitter, en passiv fangstmetode - fangst med levende agn – viser seg å være den mest effektive. Detaljerte data om effektiviteten til individuelle fiskemetoder, utarbeidet på grunnlag av vurderingen av representative fangster av medaljevinnende rovdyr fra mange europeiske farvann er analysert i de aktuelle kapitlene. Nå vil vi bare trekke frem, at husdyrfiske definitivt er dominerende. Forfatteren ønsker ikke å unødvendig moralisere eller irettesette disse sportsfiskerne på dette tidspunktet, som satte kurs mot rovfisk med "opprustet".” i live, men vil gjerne tilby et kompromiss. Hvis det er mulig, bør vi fiske på en mer sportslig måte - spinning, Først da, la oss nå etter husdyr, når det ikke kan være noe annet (f.eks.. i veldig gjengrodde farvann, hvor det her og der blir avslørt små vinduer blant vegetasjonen, og du kan bare sette dem der). Forsiktighet: unge under 16 år kan ikke fiske med levende eller død fisk.

Vennligst ranger artikkelen