Charakterystyka wód otwartych – wód płynących

W przepisach prawa wodnego w dziale dotyczącym amatorskiego połowu ryb spotykamy określenie: wody otwarte. Zaliczamy do nich, z wyjątkiem stawów hodowlanych i wód gospodarki rybackiej, wszystkie typy wód bez względu na to czy są naturalne, …

Kto może zostać wędkarzem?

Odpowiedzmy teraz na pytanie: kto może zostać wędkarzem? Według obowiązujących przepisów (Ustawa o rybactwie środlądowym; Regulamin amatorskiego połowu ryb) wędkować może osoba, która ukończyła 16 lat i posiada kartę wędkarską. Młodzież do lat 16 zwolniona jest z obowiązku posiadania karty …

Wędkarstwo w Polsce, Słowacji, Czechach

Wędkarstwo jest w Polsce niezwykle popularnym zajęciem. Uprawia je kilka milionów osób, z czego ponad milion to zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim – spadkobiercy 710-letnich tradycji zorganizowanego wędkarstwa w naszym kraju. Szeregi PZW co roku zasila około 50— 70 tys. …