Wody stojące

Wody stojące

Powszechna obecnie tendencja do przesuwania zainteresowań gospodarki rybnej z wód płynących na wody stojące jest po części koniecznością — pozwala wyeliminować ryzyko awarii ekologicznej, którą wody bieżące są zawsze zagrożone, częściowo wynika także z potrzeby racjonalnej eksploatacji wszystkich wód nadających się do wędkarskiego użytkowania. Niektóre zalety wód stojących w stosunku do bieżących są bezsporne (możliwość celowego kształtowania obsady i w ogóle intensywnego gospodarowania), większe zainteresowanie nimi nie powinno jednak powodować zaniedbywania wód płynących. Wody stojące na pewno stanowią dla wędkarstwa ważny teren działania, jednak uwaga łowiących także w przyszłości koncentrować się będzie wokół różnorodnych i bogatych wód płynących.

Z grupy wód stojących z naszego punktu widzenia warte uwagi są: starorzecza, wyrobiska pożwirowe, kanały melioracyjne, małe zbiorniki: retencyjne i melioracyjne, zbiorniki zaporowe oraz jeziora.