Rýchlo – ako chytať

Rýchlo

Pre začiatočníkov v rybárskom umení odporúčame od začiatku rozvíjať potrebné návyky – z chytania bežných bielych rýb. Týmto spôsobom majú hmatateľné dôkazy o dosiahnutom pokroku - v podobe ulovených rýb, ktoré zároveň podnecujú ďalšie úsilie. Vy však, ktorí by boli pripravení vzdať sa okamžitej koristi, mali možnosť preskočiť úvodnú fázu a vyskúšať si vzdelanie na vyššej úrovni - pri love mreny. Na všetky tieto možno odporučiť aj činku, ktorí chcú zlepšiť rýchlosť reakcie na uhryznutie a techniku ​​porazenia ryby.

Šampiónov, s ktorou činka beztrestne ťahá z háku, a to ani s najopatrnejšie umiestneným dážďovníkom alebo moriakom, nemožno spájať iba štruktúru jeho tvrdých úst obklopených mäsitými perami, musí to byť niečo iné, na čom – zatiaľ nevieme. Jedna vec je istá – kto sa naozaj naučí loviť mrenu, zvyšné ryby môžu loviť „ľavou rukou“”.

Je preto vhodné len ľutovať, že súčasné podmienky vo väčšine tečúcich vôd nie sú pre mrenu priaznivé, a jeho niekdajšie suverénne postavenie v mnohých vodách je dnes minulosťou. Extrémna citlivosť mreny na chemickú kontamináciu vyplýva z jej životných návykov – je určite reofilný a je v podstate morským dnom, čo súvisí aj so spôsobom prijímania potravy.

O prípadnej úprave mreny v iných vodách nie je potrebné snívať.

S tým možno spájať vlastnosti mreny a jej základné požiadavky, že dala meno pestrej, úseky riek nesúcich veľa vody na hranici piemontských a nížinných oblastí (krajina je rýchla). To tiež vyjadruje požiadavky mreny na kvalitu podkladu (malo by to byť ťažké). Má tiež pomerne vysoké požiadavky na kyslík. Niekedy sú prípady, že činka sa zastaví aj na znečistených miestach – napr.. pri ústí potrubí kanalizácie, na krúživých úsekoch, kde sa usadzujú nečistoty a pod.. Tieto epizódy však vyhľadáva iba dočasne, rátajúc s bohatšou ponukou jedál.

Je ťažké hovoriť o permanentných pozíciách mreny, pretože je mimoriadne zaneprázdnený a neúnavne blúdi väčšinu roka. Na jednom mieste – ako pozícia – zastaví sa iba dlhšie v zime, keď upadne do akejsi otupenosti a odmieta jedlo. Zobudia ju prvé jarné búrky, začína kočovné hnutie z miesta na miesto: raz preto, že hľadá vhodné neresisko, inokedy ju prenasleduje nedostatok jedla, inak je to opäť vyvolané týmto kolísaním vodnej hladiny. Niekedy to prejde aj cez deň 8-10 kilometer. Cez prestávky sa na istý čas zastaví na najtypickejších pozíciách. Z určitých epizód v určitých časoch úplne zmizne, po pár dňoch už nebudeme chytať iné ryby ako mrenu. Činka je aktívna iba za súmraku (niekedy aj v noci); cez deň sa zdráha ukázať (okrem zakalenej vody).

Trenie sa koná v máji - júni, jej ikra (a teda mäso samice počas neresiacej sa sezóny) považuje sa to za jedovaté. Váha 1 kg dosahuje pomerne neskoro, pretože iba v 8.-10. rok, 1,5-2 kg š 15. rok, preto exempláre 4-5 kilogramov (a tam sú a váženie 10-12 Kg) musia byť dosť „starí“”.

Na otázku o optimálnom období lovu odpovieme s využitím skúseností poľských rybárov. Súhrn obsahuje údaje o úlovkoch 200 kusov.

Mesiac

% ulovené ryby

II

0,3

III

3,4

IV

11,8

V.

5,0

MY

10,5

VII

16,5

VIII

24,5

IX

18,5

X

7,5

XI

2,0

XII

2,0

Zvážené, celkom veľký, množstvo ulovených rýb, spochybňuje tradičný názor, že činka v zime spí. Nedostatok vlastných skúseností mi bráni diskutovať o daných faktoch, nechajme preto tento problém otvorený. Kapra je možné chytiť začiatkom zimy, to isté môže platiť aj o činke na jeseň, začiatok jari sa však zdá byť predčasný. Väčšina mreny sa chytí v auguste (1/4 celoročný rybolov) a všeobecne v najteplejších mesiacoch (60% rybolov v júli – September).

Preskúmanie účinnosti najdôležitejších nástrah podľa výsledkov z Poľska, RFN i NRD (104 čl):

Návnada Dzjjovnica Larvy Byť Semená Zywiec,

rozmetávač

Iné

zviera

Iné
% ulovené ryby 45,3 14,4 8,6 11,5 9,6 8,6 2,0
Ø kg / st. 3,3 3,5 3,3 3,6 3,2 3,2 3,5

Dážďovka je určite najefektívnejšou návnadou, a jej 45 % účasť na rybolove je hlavnou zásluhou nemeckých rybárov (v Nemecku to funguje ešte viac – 51%). Na druhom mieste sú larvy vodného a suchozemského hmyzu. Tiež ich 14% efektívnosť je spojená s vynikajúcou 21 % efektívnosť rybolovu v nemeckých vodách. O možnosti zvyknúť si mäsožravú mrenu na rastlinnú stravu (samozrejme, hlavne po skorom vnadení) Svedčia predovšetkým skúsenosti poľských rybárov (14% efektívnosť). Malá porcia syra sa bežne považuje za úlovok, len s 8,6% priemerná účinnosť (v Poľsku 10%, v nemeckých vodách 7,5%), jest na pewno nieprzyjemnym zaskoczeniem. Možno by sa tým mohla vysvetliť vyššia účinnosť tejto návnady v Poľsku, že Poliaci používajú žlté druhy syrov?

5.5/8 - (4 hlasov)