Charakterystyka wód otwartych – wód płynących

W przepisach prawa wodnego w dziale dotyczącym amatorskiego połowu ryb spotykamy określenie: wody otwarte. Zaliczamy do nich, z wyjątkiem stawów hodowlanych i wód gospodarki rybackiej, wszystkie typy wód bez względu na to czy są naturalne, czy też powstały w wyniku …

Wędkarstwo w Polsce, Słowacji, Czechach

Wędkarstwo jest w Polsce niezwykle popularnym zajęciem. Uprawia je kilka milionów osób, z czego ponad milion to zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim – spadkobiercy 710-letnich tradycji zorganizowanego wędkarstwa w naszym kraju. Szeregi PZW co roku zasila około 50— 70 tys. …