Żyłka

Najczęściej spotykane typy węzłów: A, G —do wiązania krętlika, B, H —do wiązania przyponów, C, F -do wiązania bocznego przyponu, D,E -łączenie pętlami i tworzenie pętli, I – węzeł zderzakowy do łączenia dwóch żyłek.

Z praktycznego punktu widzenia ważna jest charakterystyka tzw. krzywej deformacji żyłki przy zrywaniu (badaniu wytrzymałości); żyłka może się rozciągnąć nawet o 18-30 % (tzn. w momencie zerwania próbka rozciągnęła się – wydłużyła – o te wartości). Gdybyśmy chcieli na przykład zerwać żyłkę, przy zaczepie, w odległości 50 m wydłużyłaby się ona przed zerwaniem o 9 do 15 m. Dlatego też dla wędkarzy ważny jest charakter krzywej deformacji przy różnorodnym obciążeniu (czyli w praktyce przy holu ryby). Twarde żyłki o wysokim module początkowym krzywej deformacji są mniej sprężyste, umożliwiają przez to twardsze i szybsze zacięcia niż żyłki o niższym module (miękkie), które przy zacięciu bardziej sprężynują (ich zaletą jest jednak to,że przez swoją sprężystość hamują ucieczki ryb i bezpieczniej się nimi holuje).

Należy kilka słów powiedzieć o czynnikach, które przy użytkowaniu obniżają wytrzymałość żyłek. Słabym punktem są przede wszystkim węzły; ich negatywny wpływ na wytrzymałość żyłki jest ogólnie znany, jest to jednak zjawisko zróżnicowane, zależne zarówno od typu, jak i jakości węzła.

Wniosek stąd jest jednoznaczny: węzły w zestawie wędkowym należy zawsze uważać za zło konieczne. Pożądany jest montaż zestawu z jak najmniejszym udziałem owego „zła”, a zatem wykorzystywanie odpowiednich sposobów jego eliminowania (przez wybór żyłek o stosunkowo dużej wytrzymałości na węzłach, wybór typów węzłów mniej obniżających wytrzymałość żyłki). Wytrzymałość żyłki na węźle wyraża się w stosunku procentowym do wytrzymałości żyłki bez węzła i waha się w granicach od 50% do 80-85% – znaczy to, że na węźle wytrzymałość obniża się od 50% do 20-15%. Ogólna zasada jest taka, że żyłki o podwyższonej wytrzymałości (strong, extra strong) mają niższą wytrzymałość na węzłach niż żyłki miękkie (soft, top knot). Twarde żyłki mają jednak wyższą wytrzymałość ogólną i w rzeczywistości (mimo wytkniętych słabości) są równie wartościowe jak te miękkie.