Странично натоварване

Оловно тегло на страничната линия е известно на повечето наземни риболовци. Този метод на зареждане може да се използва и в метода float. Такъв комплект ще бъде идеален за улавяне на мряна и клен в течаща вода. Водачът е свързан с основната линия чрез карабинер. Към горния му „кръг“.” е вързано парче въдица, която ще действа като странична лента.
Тя трябва да има по-ниска якост от основната. Поплавъкът се балансира чрез затягане на подходящо количество оловни пелети по страничната линия. Такъв комплект е идеален за риболов с пилешки, докато дърпате стръвта на дъното. Той има две предимства. Първо, възможно е бързо и лесно да сменяте товара. По други, ако оловото се хване на дъното, само по-деликатната линия на страничната нишка се отчупва.
Плувката със страничен товар е много подходяща за риболов, в течаща вода до стръв, изтеглена по дъното.

3/8 - (1 гласувайте)