Jeziora

Podstawowe typy jezior nizinnych

Jest oczywiste, że oprócz gatunków uważanych za właściwe dla danego typu jeziora sprzyjające warunki bytowe znajduje w nich wiele innych ryb. Za charakterystyczne, a często nawet wiodące, gatunki w jeziorach nizinnych można uważać także karpia, leszcza, okonia, płoć, wzdręgę itp.

W wodach o wzmożonej eutrofizacji świetnie się czują ryby roślinożerne – amur w wodzie z dużą ilością roślin wysokich, tołpyga biała w wodzie z obficie występującym fitoplanktonem.

W zależności od ogólnego charakteru (głębokość, przejrzystość wody, fizyczne i chemiczne właściwości wody, charakter dna, stopień eutrofizacji itd.) można wyróżnić w warunkach polskich następujące typy jezior:

W zależności od ogólnego charakteru (głębokość, przejrzystość wody, fizyczne i chemiczne właściwości wody, charakter dna, stopień eutrofizacji itd.) można wyróżnić w warunkach polskich następujące typy jezior (Szczerbowski):

Typ jeziora Typowe gatunki ryb Ogólna charakterystyka Produkcja
sielawowe sielawa, stynka, ukleja, sieja, płoć, okoń, leszcz, krąp, jazgarz, węgorz, szczupak, miętus, raki głębokość ponad 20 m, twarde dno, piaszczyste brzegi, mato roślinności, przejrzysta woda 34 kg/ha
leszczowe leszcz, lin, ptoć, krąp, wzdręga, ukleja, czasem sielawa lub stynka, szczupak, sandacz, okoń, węgorz, jazgarz głębokość 12-20 m muliste osady, intensywny rozwój roślinności, mniej przezroczysta woda 34 kg/ha
sandaczowe leszcz, lin, ukleja, sandacz, węgorz, szczupak, płoć, wzdręga, jazgarz, karp głębokość 6-12 m, dno muliste lub twarde, bujna roślinność wynurzona, mniej obfita roślinność podwodna 38 kg/ha
linowo-

-szczupakowe

lin, szczupak, płoć, węgorz, karaś do 6 m głębokości, bardzo muliste, roślinność wynurzona i zanurzona obfita, silne zmętnienie biologiczne 40 kg/ha
karasiowe karaś płytkie, torfiaste, bujnie porośnięte, często występuje przyducha 20 kg/ha

Rozmieszczenie ważniejszych gatunków ryb w poszczególnych strefach jezior