Przynęty pochodzenia zwierzęcego

Przynęty pochodzenia zwierzęcego

Podstawowe składniki pokarmu naturalnego ryb łososiowatych oraz powszechnie stosowane typy przynęt do ich połowu.

Pokarm naturalny przeważającej części ryb jest pochodzenia zwierzęcego; składa się z planktonu zwierzęcego, którym żywi się głównie narybek oraz zwierzęcego bentosu, który wykorzystywany jest przede wszystkim przez dorosłe osobniki. Bentos to poszczególne stadia rozwojowe owadów wod-no-lądowych: larwy ochotek, jętek, chruścików i kiełży. Ze składników wymienionych powyżej plankton jako gotowa przynęta nie może być brany pod uwagę, natomiast większe larwy wodnych owadów są wprost idealną przynętą, odpowiednią do łowu wszystkich grup ryb podczas całego sezonu wędkarskiego. Do grupy zwierzęcego bentosu w szerokim rozumieniu tego pojęcia można zaliczyć także ryby (małe rybki, tzw. żywce, stosuje się przy połowie drapieżników).

Larwy owadów wodno-lądowych są przynętami najbardziej uniwersalnymi i mogą przydać się wtedy, gdy zawiodą wszystkie inne. W wodach i ich bezpośrednim otoczeniu żyje wiele rodzajów takich larw. Jednak w praktyce można brać pod uwagę tylko niektóre ich gatunki osiągające większe rozmiary (można je nałożyć na haczyk). Jeżeli jednak nie ma możliwości uchwycenia drobnych przynęt na haczyku, to możemy z powodzeniem łowić na ich wiązkę (np. na wiązkę rureczników). Do najbardziej skutecznych i ogólnie dostępnych zaliczamy larwy ochotkowatych, znakomite do połowu leszczy, świnek, płoci, wzdręg, cert i in. Łowimy na nie najskuteczniej pod koniec sezonu, kiedy ryby zadowalają się nawet niewielką zdobyczą. Regularnymi zdobyczami wędkarzy przy połowie na larwy ochotek są także: brzana, karp, lin.